Onze voorwaarden

Welkom in vakantiehuisje Benderse

Op alle boekingen bij Vakantiehuisje Benderse zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn ook de RECRON-VOORWAARDEN Vakantieverblijven van toepassing. U kunt deze downloaden door op onderstaande knop te drukken.

Annuleringsvoorwaarden

Annulerings-voorwaarden

Welkom in vakantiehuisje Benderse

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

– Gasten kunnen binnen 24 uur na het maken van de boeking kosteloos annuleren;
– Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
– Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
– Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
– Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
– Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan

Bij voortijdig vertrek van de recreant, is de recreant de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

U bent en blijft bij opzegging in beginsel gehouden om het totale bedrag van de reservering te betalen. U heeft geen recht op vergoeding van eventuele (extra) reis- en/of verblijfkosten.

Indien opzegging door EuroParcs plaatsvindt, vanwege het verblijven anders dan recreatief, veertien dagen voor aankomstdatum of eerder bent u vijftig procent (50%) van het totale bedrag van de reservering aan EuroParcs verschuldigd.

Indien opzegging plaatsvindt indien u in de accommodatie verblijft bent u verplicht de accommodatie te ontruimen. U dient alsdan de accommodatie en het park direct te verlaten. U maakt geen aanspraak op terugbetaling van (een gedeelte van) het bedrag van de reservering. Ook heeft u geen recht op vergoeding van eventuele (extra) reis- en/of verblijfkosten.

Indien u een eventuele huuropzegging betwist, kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Wij verwijzen hierbij naar de website van de Geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl).